کاربرگرامی، شما میتوانید تجربیات و نظرات خود در مورد خدمات پایار سرور را در اختیار دیگران قرار بدهید تا به کسانی که میخواهند میزبانی وب در پایار سرور را به تازگی تجربه کنند کمک کنید.چگونه؟

شما می توانید به پایارسرور رأی بدهید :Payar Server Review
business web hosting

یا اینکه نظری بنویسید :Write Payar Server Review
business web hosting


یا هر دو!

توجه : در actual domain آدرس دامنه اینترنتی خود را که در پایارسرور میزبانی میشود وارد کنید.
توجه : در subject یک عنوان برای نظر خود بنویسید و در Your review of Payar Server متن نظر خود را بنویسید.
توجه : در قسمت Billing Status گزینه Existing Customer را انتخاب کنید.
توجه : تمام اطلاعات را بصورت فینگلیش وارد کنید.


با تشکر

support@payarserver.net