یافتن کالاها و سرویسها

BACKUP-FREE
فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند: 10 گیگابایت
آنتی ویروس : بله
تحویل آنی : بله
کنترل پنل :Direct Admin
رایگان!
BACKUP-20G
فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند:100 گیگابایت
آنتی ویروس : بله
تحویل آنی : بله
انتقال رایگان : بله
کنترل پنل :Direct Admin
16,000 تومان ماهانه
80,000 تومان شش ماهه
160,000 تومان سالانه
BACKUP-50G
فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند:250 گیگابایت
آنتی ویروس : بله
تحویل آنی : بله
انتقال رایگان : بله
کنترل پنل :Direct Admin
30,000 تومان ماهانه
150,000 تومان شش ماهه
300,000 تومان سالانه
BACKUP-80G
فضا :80 گیگابایت
پهنای باند: 400 گیگابایت
آنتی ویروس : بله
تحویل آنی : بله
انتقال رایگان : بله
کنترل پنل :Direct Admin
48,000 تومان ماهانه
240,000 تومان شش ماهه
480,000 تومان سالانه
BACKUP-120G
فضا : 120 گیگابایت
پهنای باند: 600 گیگابایت
آنتی ویروس : بله
تحویل آنی : بله
انتقال رایگان : بله
کنترل پنل :Direct Admin
60,000 تومان ماهانه
300,000 تومان شش ماهه
600,000 تومان سالانه

support@payarserver.net